Algemene voorwaarden

Op deze pagina, vind u onze algemene voorwaarden welke gelden tijdens deelname aan al onze activiteiten. U vind deze voorwaarden ook terug op ons aanvraagformulier voor een nieuw pasje. Tevens kunt u deze altijd opvragen bij ons secretariaat. Hiervoor stuurt u een e-mail naar: info@hinthamprojects.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN GEBRUIK SJHP PASJE EN DEELNAME ACTIVITEITEN GEORGANISEERD DOOR OF IN OPDRACHT VAN SJHP

  • Deelname aan onze activiteiten geschied volledig op eigen risico.
  • Het is niet toegestaan tijdens onze activiteiten door het gebouw te lopen, je komt alleen in de ruimten aangewezen door onze vrijwilligers.
  • De kosten voortkomend uit het onnodig indrukken van het brandalarm worden verhaald op de persoon welke deze indrukt.
  • De stichting heeft in geval van wettelijke aansprakelijkheid een eigen WA verzekering.
  • De uitgegeven pas blijft eigendom van Stichting Jeugdbelangen Hintham Projects.
  • Stichting Jeugdbelangen Hintham Projects behoud te allen tijde het recht om een activiteit niet door te laten gaan. Denk bijvoorbeeld aan geen of niet genoeg vrijwilligers etc. Dit zullen we te allen tijde bekend maken op of in cultureel centrum de Biechten.
  • De stichting is niet aansprakelijk voor vermissing en/of diefstal van uw eigendommen.
  • Schade aan onze eigendommen, of eigendommen van cultureel centrum de Biechten dan wel het E.C.H, veroorzaakt door uw kind zullen te allen tijde op u als ouder verhaald worden.
  • Bij diefstal en/of vandalisme doen wij altijd aangifte bij de politie.
  • De verantwoording van de stichting dragen wij tot aan de deur. Buiten valt uw kind niet meer onder onze verantwoording.
  • Aan de aanvraag van een SJHP pasje is een bijdrage van € 1,00 verschuldigd voor administratie- en verzendkosten.
  • Deelname aan onze activiteiten kan alleen op vertoon van een geldig SJHP pasje, zonder dit pasje zal de toegang ontzegd/geweigerd worden.
  • Onze activiteiten zijn zoals in onze statuten beschreven staat voor jongeren wonend in de wijk Hintham.
  • Het bestuur van SJHP is te allen tijde bevoegd de algemene voorwaarden te wijzigen. Hiervan is altijd een exemplaar op te vragen bij het secretariaat, voor het adres zie onderaan deze voorwaarden.
  • Het is niet toegestaan om tijdens onze activiteiten herhaaldelijk in en uit te lopen. Eenmaal buiten is dan ook buiten.
  • Het is niet toegestaan zelf mee gebracht eet en drinkwaar te nuttigen tijdens onze activiteiten.
  • Tijdens de voetbalactiviteit is het niet toegestaan te eten en/of te drinken in de voetbal zaal of kleedruimten.
  • Tijdens onze activiteiten staan we discriminatie/belediging/schelden etc. niet toe! Verwijdering van onze activiteit is het gevolg.
  • Wij accepteren geen enkele vorm van agressie tijdens onze activiteiten zoals schelden, schoppen, slaan bedreigen etc. Verwijdering van onze activiteit is het gevolg.
  • Discriminatie wordt niet getolereerd. Verwijdering van onze activiteit is het gevolg.
  • Bezit van wapens en vuurwerk is verboden. We zullen dan altijd de politie inschakelen, Verwijdering van onze activiteit is het gevolg.
  • Gebruik en bezit van alcohol en drugs is verboden.
  • Het is niet toegestaan in het gebouw te roken.
  • Volg te allen tijde de aanwijzingen van onze crew of het personeel van cultureel centrum de Biechten op!
  • Het bestuur van Stichting Jeugdbelangen Hintham Projects is te allen tijde bevoegd de toegang tot onze activiteiten te ontzeggen of het pasje in te vorderen als een van deze regels overtreden wordt. Hiervan zullen we u als ouder/verzorger altijd op de hoogte stellen.
  • Voor vragen en of opmerkingen gericht aan de stichting verzoeken wij u zich te wenden tot het secretariaat via onderstaand mail adres.
  • Het is niet toegestaan de nooddeuren in zowel de Biechten als het Educatief Centrum Hintham te openen!
 • Bij verlies of beschadiging van het SJHP pasje is voor een nieuw pasje een bedrag verschuldigd van € 2,50.

 

Deze algemene voorwaarden zijn het laatst herzien op 10 juli 2016