Over ons

Stichting Jeugdbelangen Hintham Projects heeft als doelstelling:

Het opzetten, uitvoeren en begeleiden van activiteiten ten behoeve van jongeren wonend in de wijk Hintham. Deze activiteiten zijn zowel gericht op ontmoeting als recreatieve en creatieve ontwikkeling. De stichting probeert hiermee een bijdrage te leveren aan het vergroten van de betrokkenheid van de jongeren met betrekking tot de samenleving in de wijk. Getracht wordt die jongeren te bereiken die weinig mogelijkheden hebben op het gebied van activiteiten.

Het vinden van een geschikte eigen accommodatie in de wijk Hintham geniet een hoge prioriteit. Hierin wordt onderscheid gemaakt in een eigen honk en een eigen jop (jongeren ontmoetings plek) De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de coördinatie en ondersteuning van alle acties die voor het realiseren van dit doel nodig zijn.

 

Voor al onze activiteiten gelden onze algemene voorwaarden.

Leave a Reply